Wat is Social Return?

Social Return verwijst naar het beleid waarbij overheidsinstanties of grote bedrijven bij het aanbesteden van opdrachten aan leveranciers eisen stellen aan maatschappelijke betrokkenheid. Deze eisen kunnen variëren, maar hebben vaak betrekking op het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking en jongeren zonder diploma. Concreet betekent dit dat de winnende leverancier van een aanbesteding verplicht is om een bepaald percentage van de opdrachtwaarde te besteden aan het inzetten of opleiden van mensen uit deze doelgroepen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van werkervaringsplaatsen, leerwerktrajecten, stages, of het aannemen van mensen uit de genoemde groepen.

Neem nu contact op

Doel van Social Return

Het doel van Social Return bij aanbestedingen is om niet alleen economische waarde te creëren, maar ook sociale waarde te genereren door bij te dragen aan de inclusie en participatie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want iedereen verdient een eerlijke kans.

Ook advies over Social Return?

Verschillende mogelijkheden om Social Return in te vullen

Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan uw Social Return verplichting:

 1. Werken: Uw bedrijf geeft mensen kans op een baan en de mogelijkheid om werkervaring op te doen.
 2. Leren: Uw bedrijf versterkt de positie van de medewerkers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het bieden van een ontwikkeltraject of bijscholing.
 3. Sociaal inkopen: Uw bedrijf koopt in bij sociale ondernemers.
 4. Maatschappelijke activiteiten: Uw bedrijf levert een bijdrage (in natura) om arbeidsparticipatie te vergroten, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen, presentaties of trainingen.
 5. Sociaal investeren: Uw bedrijf investeert in sociale initiatieven of platforms die bijdragen aan arbeidsparticipatie.
 6. Open sociale impact invulling: Het kan voorkomen dat uw bedrijf een activiteit faciliteert die niet goed past in bovenstaande waarderingsmogelijkheden. In dat geval kunt uw bedrijf, onder voorwaarden, gebruikmaken van de open sociale impact-invulling. Dit kunt u bespreken met één van onze adviseurs.

Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden is toegestaan.

Ik wil optimale resultaten!

Meer weten over Social Return?

Contact

Wat levert het uw bedrijf op?

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Uw bedrijf geeft invulling aan haar MVO-beleid en haar rol als maatschappelijk verantwoord ondernemer.
 • Aantrekkelijk voor samenwerkingspartners: Huidige en potentiële samenwerkingspartners zien uw bedrijf als een inclusieve en maatschappelijk betrokken onderneming.
 • Grote kans op opdrachten vanuit gemeenten: Als inclusief werkgever bent u een aantrekkelijke partner voor gemeenten, ook voor toekomstige opdrachten.
 • Voorkom onnodige boetes: Door invulling te geven aan uw Social Return verplichting investeert u in waardevol MVO-beleid in plaats van dat u onnodige boetes betaald.
 • Bijdrage aan een inclusieve regio: Potentiële werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt.
 • Sociale verbinding: Uw bedrijf fungeert als sociale verbinder in de regio.
 • Toekomstige investering: Passende medewerkers hebben het potentieel om door te groeien tot zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Advies & begeleiding bij Social Return

Impct Agency adviseert bij het opstellen en implementeren van Social Return beleid binnen uw bedrijf en ondersteunt bij de invulling van uw Social Return verplichting. Wij bieden maatwerkadvies en begeleiding om uw maatschappelijke doelen te bereiken.

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u ook op een efficiënte en impactvolle manier invulling geven aan uw Social Return verplichting? Neem contact op met onze Impact Manager, Floyd Krom, voor een vrijblijvend gesprek en de mogelijkheden voor uw organisatie.

Contact